Menü

Licenční ujednání

MBN (PROLED®/MBNLED®) a společnost Philips uzavřeli licenční ujednání k používání patentů společnosti Philips v rámci licenčního programu LED Luminaires společnosti Philips. Proto může společnost MBN  (PROLED®/MBNLED®) u svých LED produktů, co se týče technologie, využívat široké patentované portfolio výrobků společnosti Philips, které také zahrnuje patenty Color Kinetics a TIR systém, které byly získány společností Philips. Tím, že můžeme používat tyto patenty, zvyšuje se efektivita vývoje našich výrobků, neboť nyní máme k dispozici mnohem větší množství použitelných inovačních technologií. Naši zákazníci jsou také při koupi, prodeji a použití produktů PROLED® a MBNLED® osvobozeni od jakéhokoliv nároku na licenční poplatky firmy Royal Philips Electronics v rámci licenčního programu. Tímto je zamezeno možnému konfliktu s patenty firmy Philips z licenčního programu. Tato smlouva je celosvětově platná a vztahuje se na stávající patenty a také na patenty, které se nachází v udělovacím řízení.